Rafał Zimowski - Zakopane

W 2003r. ukończył studia w klasie organów na Akademii Muzycznej w Krakowie u ad. T.Nowaka. Jest także absolwentem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W okresie studiów był uczestnikiem Międzynarodowych Kursów Organowych m.in. w Warszawie, Lichtenfels (Niemcy), Świdnicy, Krakowie, prowadzonych przez m.in. B.Haas, J.Laukvik, J.Gembalski, M.Toporowski.
Jako solista i kameralista występuje w kraju i za granicą.
Rafał Zimowski jest pomysłodawcą i kierownikiem artystycznym "Papieskich Dni" przy parafii Św. Krzyża w Zakopanem oraz "Tatrzańskich Dni Muzyki Organowej" w Zakopanem. Jednocześnie pełni funkcję prezesa stowarzyszenia "PRO MUSICA" z siedzibą w Krakowie.
(akt. 2007)