Filip Zieliński - Bydgoszcz

Grę na gitarze klasycznej rozpoczął dwa lata temu. Dotychczas szkolił się prywatnie pod okiem bydgoskich muzyków. Obecnie jest uczniem Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Inowrocławiu.

Pasjonuje się muzyką dawną. W ubiegłym roku rozpoczął nauki gry na lutni renesansowej.

Przygotowane utwory pokazują piękno zarówno muzyki klasycznej, jak i współczesnej rozrywkowej, napisanej na gitarę klasyczną.

(akt. VIII 2012, źródło: materiały organizatorów)