Witold Zalewski - Kraków

Naukę gry na organach rozpoczął w Państwowym Liceum Muzycznym w Krakowie u Mieczysława Tuleji. W 1992 roku ukończył Akademię Muzy­czną w Krakowie - w klasie organów prof. Jana Jargonia. Swoje umiejętności doskonalił podczas kursów interpretacji muzyki organowej prowadzonych m.in. przez J. Laukvika i G. Schneidera. W roku 1987 był stypendystą kursu mistrzowskiego w Zurichu, pod kierunkiem J. Guillou.

Od roku 1995 Witold Zalewski pełni funkcję organisty w Królewskiej Katedrze na Wawelu. Jako solista i kameralista koncertuje w kraju i za granicą(m.in.: Czechy, Niemcy, Hiszpania, Finlandia, Rosja, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Ukraina i USA.).
W kwietniu 2007r. wystąpił w katedrze św. Patryka na Manhattanie w Nowym Jorku w koncercie upamiętniającym drugą rocznicę śmierci Jana Pawła II.
W paŸdzierniku 2009 r. odbył turnee po Ameryce Południowej (Maldonado, Montevideo, Buenos Aires, Porto Alegre, Kurytyba, Rio de Janeiro i Petropolis).
W kwietniu 2011 r. wystąpił w Toronto w koncercie dla uczczenia ofiar tragedii smoleńskiej.

W czasie pielgrzymek papieskich w liturgiach sprawowanych przez Ojca Św. Jana Pawła II i Benedykta XVI pełnił rolę organisty (Katedra Wawelska, Sanktuarium w Łagiewnikach oraz Błonia Krakowskie).

Od roku 1998r. Witold Zalewski jest członkiem Komisji Muzyki Kościelnej Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Jest autorem Śpiewnika Pieśni Kościelnych wydanego nakładem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w 1997r. oraz współredaktorem i współautorem wielu innych publikacji (m.in. Śpiewnik Wawelski).

Witold Zalewski jest wykładowcą w Międzyuczelnianym Instytucie Muzyki Kościelnej w Krakowie, gdzie prowadzi zajęcia z praktyki liturgicznej oraz organów. Jest m.in.: dyrektorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Zakopanem oraz współorganizatorem koncertów na terenie Południowej Polski. Wielokrotnie nagradzany za organizację i propagowanie muzyki organowej.
W roku 2011 wyróżniony został przez papieża Benedykta XVI odznaczeniem "Pro Ecclesia et Pontifice".

(akt. VIII 2012, źródło: materiały organizatorów)