Rafał Sulima - Ełk, Święta Lipka

Absolwent Akademii Muzycznej im.F.Chopina w Warszawie, filia w Białymstoku, którą ukończył z wyróżnieniem w 2003r., w klasie organów prof.Marii Terleckiej. Rok później otrzymał dyplom na kierunku Edukacji Artystycznej w zakresie Sztuki Muzycznej, specjalność - Muzyka Kościelna(ocena - celujący).
W roku 2001 był stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Na Ogólnopolskim Konkursie Organistów w "Pro Organo 2005" w Katedrze Warszawskiej w zajął III miejsce. Rafał Sulima jest również laureatem Konkursu "Primus Inter Pares" w 2004r.
Obecnie jest studentem III roku śpiewu solowego w klasie prof.Cezarego Szyfmana i jednocześnie wykładowcą improwizacji, śpiewu i akompaniamentu liturgicznego w AMFC Filia w Białymstoku.
Uczestniczył w kursach interpretacji muzyki organowej i kameralnej oraz improwizacji organowej. W swoim dorobku artystycznym ma liczne koncerty organowe, kameralne a także wokalne.
Współpracuje z Chórem Filharmonii i Opery Podlaskiej, chórami akademickimi i Zespołem Muzyki Dawnej "Il Piacere".
Od roku 2003 jest organstą w bazylice pw. Nawiedzenia NMP w Świętej Lipce.
W konkursie "Pro Organo 2007" (wrzesień) otrzymał nagrodę Grand Prix.
(akt. 2007)