Paweł Radziński - Bydgoszcz

Urodził się w 1954 roku w Gnieźnie. Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w 7 roku życia, a jego pierwszym nauczycielem był ojciec.
Po raz pierwszy wystąpił publicznie w wieku 9 lat. Po ukończeniu szkoły podstawowej przeniósł się do Poznania, gdzie kontynuował naukę w klasie prof.E.Stoińskiego w Liceum Muzycznym im.M.Karłowicza. Bądąc uczniem liceum wygrał konkurs na stypendium zagraniczne, w nagrodę za co został wytypowany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki na studia muzyczne w Konserwatorium im.P.Czajkowskiego, przy katedrze prof.D.Ojstracha. Po śmierci tego wybitnego wirtuoza kontynuował studia w klasie prof.W.Pikajzena. Konserwatorium ukończył z wyróżnieniem.
Brał udział w konkursach ogólnopolskich zdobywając I nagrodę na KOnkursie Muzyki Kameralnej we Wrocławiu (1973) i Konkursie Młodych Skrzypków w Lublinie (1973).
W październiku 1979 roku rozpoczął pracę w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy pierwotnie na stanowisku asystenta, a od 1995 roku na stanowisku profesora.
Od jesieni 1991 do sierpnia 1993 pracował w Konserwatorium Szwedzkim w Jakobstad (Finlandia) w charakterze profesora klasy skrzypiec. Jednocześnie pełnił funkcję koncertmistrza i dyrygenta orkiestry w tym mieście. Prowadził także kursy mistrzowskie w Skandynawii.
Koncertował w kraju i za granicą (ZSRR, Kanadzie, Jugosławii, Niemczech, Szwajcarii, Włoszech, Francjii, Belgii, Skandynawii), a także występował w licznych audycjach radiowych i telewizyjnych.
(akt. 2006)