Bogdan Narloch - Koszalin

Studia muzyczne odbył w klasie organów prof. Leona Batora w Akademii Muzycznej w Gdańsku.
Brał udział w wielu kursach interpretacji muzyki organowej, m.in. u Milana Šlechty w Pradze, Guy Boveta, U. Spang-Hansena. Od wielu lat pełni funkcję dyrektora Międzynarodowego Festiwalu Organowego w Koszalinie.

W latach 1995-2014 roku wspólnie z prof. Markiem Toporowskim organizował coroczne Ogólnopolskie Kursy Interpretacji Muzyki Organowej, odbywające się pod patronatem Ministra Kultury. Prowadziło je wielu wybitnych europejskich organistów.

Jest doktorem habilitowanym i profesorem nadzwyczajnym Akademii Sztuki w Szczecinie, prowadzi też klasę organów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie.

Jego aktywna działalność koncertowa obejmuje recitale solowe, muzykę kameralną i koncerty z orkiestrami. Występował w kraju i za granicą (Belgia, Białoruś, Bułgaria, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Litwa, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Włochy, Izrael, Rosja, Brazylia, Urugwaj, Tajwan).

W swoim dorobku posiada kilka nagrań CD m.in. prezentując historyczne organy i muzykę organową Pomorza.

Poza działalnością artystyczną zajmuje też budownictwem organowym, współpracując w tym zakresie z Urzędem Ochrony Zabytków.

(akt. VII 2020)