Dariusz Hajdukiewicz - Białystok

Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie - Filia w Białymstoku w klasie organów Marii Terleckiej.
W latach 2002-2004 zrealizował Studia Podyplomowe w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie organów prof. Juliana Gembalskiego.
Wielokrotnie uczestniczył w międzynarodowych mistrzowskich kursach interpretacji, które prowadzili znani organiści świata m.in.: prof. Guy Bovet (Szwajcaria), prof. Herbert Wulf (Niemcy), prof. Ulrik Spang-Hanssen (Dania).
Specjalizuje się w problematyce interpretacyjnej twórczości Dietricha Buxtehudego i kompozytorów XVII - wiecznej północnoniemieckiej szkoły organowej oraz w realizacji basso continuo w dziełach oratoryjnych mistrzów baroku a także w realizacji akompaniamentu do chorału gregoriańskiego i oprawy muzycznej Mszy św. rytu trydenckiego.
W swoim wszechstronnym repertuarze posiada utwory od muzyki dawnej poprzez literaturę organową baroku, romantyzmu i kompozytorów współczesnych. Na swoich koncertach promuje również twórczość organową Mariana Sawy.
Koncertuje jako solista, kameralista i akompaniator na renomowanych międzynarodowych festiwalach muzyki organowej i kameralnej oraz okolicznościowych koncertach organowych w Polsce, w Niemczech, Danii, na Wyspach Alandzkich, na Białorusi, Litwie i Rosji.
Współpracuje z solistami, chórami, orkiestrami i instytucjami muzycznymi w Polsce i za granicą. Od roku 2002 pełni obowiązki organisty w Parafii św. Rodziny w Białymstoku. W roku 2008 dekretem ks. Arcybiskupa został powołany do Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej przy Kurii Metropolitarnej w Białymstoku, a od roku 2013 należy do Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wasilkowskiej.
Jest pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie oraz Międzynarodowych Wieczorów Muzycznych u św Alberta w Mońkach.
Jest również jurorem i kierownikiem artystycznym Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Organistów im. Franciszka Karpińskiego w Białymstoku. Jest założycielem i kierownikiem artystycznym orkiestry instrumentów historycznych Baroque Collegium Musicum oraz prezesem Stowarzyszenia Muz&Art.
W 2012 roku Towarzystwo im. Mariana Sawy przyznało mu dyplom "Za szczególną promocję utworów organowych Mariana Sawy" oraz uhonorowało srebrnym medalem Towarzystwa.

(akt. 2015, materiały organizatora)