Bogusław Grabowski - Gdynia

Urodził się on w 1955 r. w Sopocie. Studia muzyczne ukończył w Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie organów prof. Joachima Grubicha w 1982 r. Rok wcześniej uczestniczył w Międzynarodowym Mistrzowskim Kursie Interpretacji Muzyki Organowej w Belgii pod kierunkiem prof. Flor Peetersa.
Od 1985r. pełni funkcję głównego organisty w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. W tym samym roku rozpoczyna też pracę w Akademii Muzycznej w Gdańsku, gdzie obecnie jest profesorem klasy organów. Koncertuje w Police niemal we wszystkich ważniejszych ośrodkach oraz w Niemczech, Francji, Belgii, Szwajcarii, Szwecji oraz na Ukrainie, Białorusi, Łotwie i w Rosji. Nagrywał dla Radia i Telewizji w Polsce, Niemczech, Szwecji i na Ukrainie.
Ma na swoim koncie 11 pozycji fonograficznych nagranych cyfrowo, wydanych zarówno na kasetach jak i płytach CD. Ostatnio coraz więcej komponuje, szczególnie na głosy wokalne, chór i organy, a także orkiestrę symfoniczną. 15 sierpnia 997 r prawykonanie w Bazylice Mariackiej jego "Pieśni Symfonicznej -Ave Maria" na sopran, chór i wielką orkiestrę symfoniczną z okazji Milenium Gdańska odniosło duży sukces i otrzymało nominację do Pomorskiej Nagrody Wojewody w dziedzinie muzyki za 1997 r.
Od 1978r. niestrudzenie prowadzi działalność popularyzatorską organizując ponad 400 koncertów z udziałem najwybitniejszych organistów, kameralistów, a także chórów i orkiestr z Polski, Europy, a także obu Ameryk, Australii i Japonii. Jest autorem i pomysłodawcą takich cykli jak Dominikańskie Koncerty, Mariackie Wieczory Organowe, Musica Sacra, Muzyka Przestrzeni Sakralnej; organizował też koncerty w Rumi, Pelplinie, Kartuzach, Wejherowie oraz współorganizował Gdyńskie Koncerty Organowe w kościele NSPJ oraz św.Mikołaja w Gdyni.
Bogusław Grabowski szeroko udziela się w pracy społecznej na rzecz kultury regionu działając w kilku stowarzyszeniach. m. in. jestprezesem Gdańskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Muzyki Kościelnej oraz wiceprezesem ds. kultury Klubu Inteligencji Katolickiej w Gdańsku, a tkże członkiem Gdańskiego Stowarzyszenia Miłośników Muzyki i Polskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Muzyki Dawnej.
Przy Wojewódzkim Ośrodku Kultury, a następnie Nadbałtyckim Centrum Kultury w Gdańsku założył w 1990r. Gdańskie Centrum Organowe - instytucję mającą na celu promowanie zarówno dawnej jak i współczesnej muzyki we wnętrzach sakralnych. Osią tych wydarzeń muzycznych są cykle letnich koncertów w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej z wykorzystaniem i prezentacją znakomitych organów w zabytkowych wnętrzach sakralnych Pomorza - zarówno dla melomanów Trójmiasta jak i licznych gości z kraju i zagranicy.
Za swoją działalność otrzymał szereg nagród i wyróżnień, m. in. Medal Prezydenta Miasta Gdańska oraz został udekorowany Odznaką Ministra Kultury i Sztuki "Zasłużony Działacz Kultury".
(akt. 2007)Strona główna


Powrót