Waldemar Gawiejnowicz - Poznań

Jest absolwentem Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu w klasie organów prof. S. Kamińskiego oraz absolwentem Wydziału Chemii UAM. Brał udział w mistrzowskich kursach interpretacji (Polska, Niemcy, Szwecja).
Jest doktorem sztuk muzycznych w dyscyplinie instrumentalistyka.
Od roku 2001 prowadzi zajęcia z gry organowej, liturgicznej oraz organoznawstwa w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu, obecnie na stanowisku adiunkta.

Występował jako solista i kameralista na terenie Polski i poza jej granicami (Niemcy, Włochy).
W roku 2009 nagrał (wspólnie z sopranistką Barbarą Gutaj) płytę CD "Laudate Do-minum cantu et organo" celem upamiętnienia inicjatywy mieszkańców niewielkiej wsi Słonów k/Dobiegniewa, którzy z własnych składek zakupili do świątyni organy piszczałkowe.
W 2012 r. nagrał solową płytę CD "Muzyka organowa w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Gdańsku".
W roku 2015 ukazała się płyta z muzyką solową i kameralną nagrana na organach Sauera w Drezdenku, dołączona do publikacji dokumentującej XX-lecie Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej.
Podobną publikację z płytą artysta przygotował na XX-lecie Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Iłowej k/Żagania.

W latach 1996-2016 współorganizował i prowadził łącznie blisko 250 koncertów z udziałem ponad 700 artystów z Polski, Austrii, Belgii, Czech, Francji, Holandii, Niemiec, Łotwy, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i USA.
Występował z referatami podczas międzynarodowych konferencji naukowych oraz wykładami i prelekcjami w ramach seminariów i warsztatów organizowanych przez uczelnie muzyczne.
Pracuje nad redakcją nowej edycji utworów organowych Feliksa Nowowiejskiego. Konsultował dokumentacje do renowacji organów i projekty dyspozycji nowych instrumentów.

Nagrody i wyróżnienia:
- wyróżnienie na VII Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi w konkursie organowym (1995),
- stypendium School of Music and Musicology w Göteborgu (Szwecja), umożliwiające udział w kursie interpretacji w ramach Göteborg International Organ Academy (1996),
- wyróżnienie od Wicewojewody Gorzowskiego z okazji Inauguracji Roku Kulturalnego (1998) za popularyzację muzyki organowej i organizację festiwali muzyki organowej w Drezdenku,
- Nagroda Kulturalna Drezdenka za rok 2005, przyznana za organizację i prowadzenie festiwali muzyki organowej i kameralnej w Drezdenku,
- Medal Srebrny za Długoletnią Służbę, przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2013).

(akt. VII 2019)