Hanna Dys - Gdańsk

Organistka, adiunkt na Wydziale Instrumentalnym gdańskiej Akademii Muzycznej.
Ukończyła studia w klasie organów Prof. Romana Peruckiego gdańskiej Akademii Muzycznej oraz Hochschule für Musik und Theater w Hamburgu, w klasie organów Prof. Wolfganga Zerera, gdzie otrzymała dyplom z wyróżnieniem.
Stypendystka m.in. Brahms Stiftung, Stypendium dla Twórców Kultury oraz Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Laureatka i uczestniczka konkursów międzynarodowych. Odbyła liczne kursy mistrzowskie w wielu krajach europejskich m.in. u Prof. J. Laukvika, Prof. L. Ghielmi, Prof. O. Latry, Prof. D. Rotha, K. Bine Bryndorf.
W 2009 roku uzyskała stopień doktora w zakresie sztuki muzycznej, a w 2016 roku stopień doktora habilitowanego.

Prowadzi klasę organów w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w Gdańsku. Jej uczniowie i studenci są laureatami konkursów organowych w kraju i za granicą.
Prowadzi ożywioną działalność koncertową, zarówno jako solistka jak i kameralistka, jest jurorem konkursów organowych.
Występowała na festiwalach muzyki organowej w Polsce i niemal w całej Europie (m.in. Włochy, Finlandia, Rosja, Niemcy, Francja, Mołdawia, Hiszpania).
W swojej działalności koncertowej propaguje polską muzykę organową, m.in. nagrała w ramach przewodu habilitacyjnego płytę monograficzną z dziełami Mieczysława Surzynskiego.

Ma na swoim koncie współpracę z wybitnymi dyrygentami i muzykami, m.in. Sir Nevilem Marrinerem, Kai Bumanem, Massimiliano Caldim, Friederem Berniusem, Łukaszem Borowiczem, Pawłem Skałubą, Iwoną Hossą.
Hanna Dys jest również animatorem kultury, m.in. pełni funkcję dyrektora artystycznego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Grudziądzu. W swoim dorobku posiada nagrania solowe oraz kameralne.
Dwukrotnie nominowana do nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Twórców Kultury. Prezentuje organy Katedry Oliwskiej.

(akt. VII 2020, źródło: //hannadys.com)