Tomasz Drążkowski - Świecie

Urodził się 15 lipca 1988r. w Świeciu. Edukację muzyczną rozpoczął prywatnie w wieku 8 lat. Od 1999 roku kontynuował ją w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. G.G. Gorczyckiego w Chełmnie, w klasie fortepianu, u pani Izy Urbańskiej, którą ukończył w 2003 roku.
Od kilku lat gra w orkiestrze dętej Świecie na flecie poprzecznym i piccolo.
Jest pomysłodawcą i współinicjatorem Wieczorów Organowych w Kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Świeciu, współpracuje z chórem działającym przy tej parafii, jak i z chórem Collegium Cantorum z Chełmna jako akompaniator.
Obecnie jest studentem pierwszego roku na wydziale dyrygentury chóralnej i edukacji muzycznej o specjalności - muzyka kościelna na Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

(akt. 2007)