Jan Bartłomiej Bokszczanin - Warszawa

Jan Bokszczanin urodził się w 1974 roku w Astrachaniu (Rosja).
W 2000 roku ukończył studia w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie prof. Joachima Grubicha. W późniejszych latach był stypendyst± doktoranckim w University of North Texas (USA), gdzie studiował pod kierunkiem prof. Jesse E. Eschbacha.
W roku 2006 uzyskał stopień doktora sztuki, a w 2013 roku stopień doktora habilitowanego.

Uczestniczył w licznych kursach mistrzowskich prowadzonych przez profesorów: Guy Bovet (Szwajcaria), James David Christie (USA), Aleksander Fisejski (Rosja), Bernhard Hass (Niemcy), Zsigmont Szathmary (Węgry) oraz Harald Vogel (Niemcy).
Koncertuje w kraju i za granic± (Białoru¶, Dania, Finlandia, Litwa, Niemcy, Rosja oraz USA).

Współpracuje z wieloma zespołami kameralnymi i orkiestrami, m.in. z Concerto Avenna, Camerata Vistula, Musicae Antiquae Collegium Varsoviense, Państwow± Akademick± Orkiestr± Symfoniczn± Republiki Białoruskiej, Łomżyńsk± Orkiestr± Kameraln± im. Witolda Lutosławskiego.

Jan Bokszczanin nagrał piętna¶cie płyt CD z muzyk± organow± dla wytwórni: Acte Prealable, DUX, Hi-Fi i Muzyka - ARMS Records, Zakłady Płytowe, Musica Sacra Edition oraz PMA Records. Jedna z nich otrzymała I nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Filmów i Multimediów – Niepokalanów 2000, a cztery inne były nominowane do nagrody "Fryderyki".

Jan Bokszczanin jest autorem ksi±żki "Geneza i tradycje rosyjskiej muzyki organowej", (Warszawa 2001), a także redaktorem kilku dodatków nutowych zamieszczonych w periodyku „Liturgia Sacra”. Pod jego redakcj± w wydawnictwie „Polihymnia” w Lublinie ukazały się cztery zeszyty z utworami Mariana Sawy (2007, 2008).

W 2012 roku nakładem wydawnictwa POLIHYMNIA ukazała się monografia – "Główne tendencje rosyjskiej i radzieckiej muzyki organowej".

Jan Bokszczanin prowadził odczyty podczas międzynarodowych konferencji (m.in. w Moskwie, Witebsku, Lublinie, Łodzi), kursy mistrzowskie (m.in. w Mińsku i Nowosybirsku), a także brał udział w obradach jury Międzynarodowego Konkursu quot;Young Organ Competition" w Moskwie.
Bokszczanin jest prezesem Stowarzyszenia "ARS LIBERATA".

Wielu współczesnych kompozytorów pisało dla niego swoje utwory i aranżacje, m.in.: Marian Sawa, Adam Sławiński, Paweł Łukaszewski, Miłosz Bembinow, Dariusz Przybylski, Weronika Ratusińska, Krzysztof Herdzin, Ryszard Borowski. Marian Sawa dedykował mu osiem z jedenastu skomponowanych dla niego utworów.

Jan Bokszczanin jest dyrektorem artystycznym Festiwali Muzyki Organowej i Kameralnej: Legionowskiego, Praskiego (katedra Warszawsko-Praska), Ursynowskiego oraz kilku innych cykli koncertowych.
Jan Bokszczanin pełni funkcję adiunkta na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina (filia Białystok).

(akt. VIII 2014,  Ľródło: www.bokszczanin.pl)